BackAboutContact

Dots Now (by Internavi) / HONDA

CD, TD: Kaoru Sugano (Dentsu)    AD: Yu Orai (Dentsu), Koutaro Yamaguchi CW: Yasumochi Sotaro (Dentsu), Nadya-Kirillova (Dentsu) Pl: Kyoko Yonezawa (Dentsu)    Producer: Haruhiko Ishikawa, Kazushige Mori (Shipoo) System: Hironori Hirano (iret)    Sound: Shuta Hasunuma