BackAboutContact

Itsumo Kawaii / Microsoft

Cast: Misako Renbutsu    Creative Director / Director: Kentaro Masamura (HAKUHODO) Producer: Akira Shimada (ARMZ)    Production Manager: Masataka Kobayashi, Natsumi Otsuka (ARMZ) Cinematographer: Yoshinobu Nagamori    Stylist: Arata Kobayashi (Takahashi Office) Hair&Makeup Artist: Makiko Endo (Takahashi Office)    Casting: Yasuhito Kodera, Shota Ito (e-Spirit) Front End Engineer: Akihiro Oyamada, Takeshi Takatsudo (PixelGrid) System Engineer: Gakuto Akashi, Yoshitaka Jingu (WEBSTER)